BricsCAD Windows 8.1 32/64 bit

BricsCAD Windows 8.1

BricsCAD Windows 8.1 - نرم افزار حرفه ای که به مهندسان کمک می کند تا نقشه ها و نمودار های بسیار دقیق را ایجاد کنند. با تشکر از حمایت از فرمول های فیزیکی، توانایی ساختار طراحی شده را در چند لحظه محاسبه کنید. فراوانی ابزار کمک میکند تا ایدههای جسورانه را به تصویر بکشید. استفاده از عملکرد با یک سیستم محاسبه دقیق مقیاس پشتیبانی می کند که به اندازه ی واقعی اشیاء در نمودارها کمک می کند.

این برنامه نسبتا آسان برای یادگیری مدیریت و پتانسیل فنی بالا است. تو می توانی دانلود رایگان BricsCAD آخرین نسخه Windows 8.1.

اطلاعات فنی BricsCAD

دانلودScreenshot BricsCAD Windows 8.1نرم افزار مرتبط
  1. SketchUpSketchUp
  2. ArchiCADArchiCAD
  3. AutoCADAutoCAD
  4. FreeCADFreeCAD
  5. QCadQCad
  6. SolidWorksSolidWorks
نظرات