CloneDVD Windows 8.1 32/64 bit

CloneDVD Windows 8.1

CloneDVD Windows 8.1 - یک برنامه برای کار با دیسک فرمت رایج DVD. با استفاده از این نرم افزار می توانید تمام اطلاعاتی از این رسانه ها، از جمله منوها، زیرنویس ها و مواد اضافی، و یا عناصر فردی با حذف ویژگی های غیر ضروری، کپی کنید. شما می توانید تصاویر دیسک ایجاد، پیش نمایش مواد، شروع یک تایمر برای transcoding، تغییر مقدار داده های انتخاب شده مطابق با ظرفیت رسانه ها. این نرم افزار تعداد زیادی از درایو ها و بازیکنان از تولید کنندگان مختلف را پشتیبانی می کند.

کاربران توانایی انتقال اطلاعات را به یکی از فرمت های پیشنهاد شده دارند. تو می توانی دانلود رایگان CloneDVD آخرین نسخه Windows 8.1.

اطلاعات فنی CloneDVD

دانلودScreenshot CloneDVD Windows 8.1نرم افزار مرتبط
  1. NeroNero
  2. ImgBurnImgBurn
  3. CloneCDCloneCD
  4. AnyDVDAnyDVD
  5. BurnAware FreeBurnAware Free
  6. SARDUSARDU
نظرات