DocX Viewer Windows 8.1 32/64 bit

DocX Viewer Windows 8.1

DocX Viewer Windows 8.1 - برنامه ای است که به طور خاص برای مشاهده فایل ها در فرمت Docx طراحی شده است. انواع دیگر اسناد را تشخیص می دهد. این امکان نه تنها برای مشاهده و ویرایش، بلکه برای چاپ، برای انجام تمام عملیات استاندارد است.

این برنامه به کاربر اجازه می دهد یک حالت مناسب برای مشاهده را انتخاب کند: چرخاندن متن، آینه نمودار. عالی همه تصاویر را بدون توجه به خاصیت خود نشان می دهد: تصاویر، جداول، نمودارها، نقاشی ها و موارد دیگر. در غیر اینصورت با سایر نرم افزارها ناسازگار است، کامپیوتر میتواند Docx Viewer را فعال کند و سایر کارها را انجام دهد. تو می توانی دانلود رایگان DocX Viewer آخرین نسخه Windows 8.1.

اطلاعات فنی DocX Viewer

دانلودScreenshot DocX Viewer Windows 8.1نرم افزار مرتبط
  1. SkypeSkype
  2. DocX ReaderDocX Reader
  3. Free Download ManagerFree Download Manager
  4. iTunesiTunes
  5. Microsoft Visual StudioMicrosoft Visual Studio
  6. OneDriveOneDrive
نظرات