IP-TV Player Windows 8.1 32/64 bit

IP-TV Player Windows 8.1

IP-TV Player Windows 8.1 - ابزارهایی که می توانند پخش کنند. توصیه شده برای نصب توسط ارائه دهندگان آگاه با تجربه IP.

این نرم افزار برای یادگیری آسان و سریع به کار می رود. فعال سازی جزئی از درایور WDM برای tuners تلویزیون امکان پذیر است. در پانل OSD، صدا تنظیم می شود، لیست کانال ها و نشانگر ضبط نمایش داده می شود. جریان ویدئو از صفحه کلید کنترل می شود. در حضور پشتیبانی JTV. تو می توانی دانلود رایگان IP-TV Player آخرین نسخه Windows 8.1.

اطلاعات فنی IP-TV Player

دانلودScreenshot IP-TV Player Windows 8.1نرم افزار مرتبط
  1. WinampWinamp
  2. WhatsAppWhatsApp
  3. VLC Media PlayerVLC Media Player
  4. Microsoft Visual StudioMicrosoft Visual Studio
  5. Microsoft Remote DesktopMicrosoft Remote Desktop
  6. RadioSureRadioSure
نظرات