Ivideon Server Windows 8.1 32/64 bit

Ivideon Server Windows 8.1

Ivideon Server Windows 8.1 یک نرم افزار طراحی شده برای ایجاد یک سیستم نظارت تصویری است. برای استفاده از این ابزار برای اتصال یک IP یا وب کم کافی است.

پشتیبانی از نظارت از راه دور به کار راحتی کمک می کند. این گزینه را برای مشاهده از طریق شبکه محلی فراهم می کند، در صورت وجود گزینه ای برای حفظ تنظیمات کار. سرور پروکسی پشتیبانی شده، دستگاه DVR. برای اطمینان از امنیت اتصال، ترافیک خروجی رمزگذاری می شود. برای نگه داشتن برنامه بدون توجه، از حالت پنهان استفاده کنید. تو می توانی دانلود رایگان Ivideon Server آخرین نسخه Windows 8.1.

اطلاعات فنی Ivideon Server

دانلودScreenshot Ivideon Server Windows 8.1نرم افزار مرتبط
  1. CyberLink YouCamCyberLink YouCam
  2. SkypeSkype
  3. ManyCamManyCam
  4. XeomaXeoma
  5. Movavi Video SuiteMovavi Video Suite
  6. Movavi Video EditorMovavi Video Editor
نظرات