Microsoft PowerPoint Windows 8.1 32/64 bit

Microsoft PowerPoint Windows 8.1

Microsoft PowerPoint Windows 8.1 - یک ابزار قدرتمند برای پخش برنامه های ارائه شده. با استفاده از عملکردهای برنامه، کاربران می توانند انواع ارائه ها، از جمله محتوای چند رسانه ای خود را مشاهده و ایجاد نمایند.

این ابزار از راه اندازی ماکروها کمک می کند که به بهینه سازی داده ها یا جاسازی اشیاء اضافی در فایل های آماده شده کمک کنند. ویژگی ویژه چاپ سریع اجازه می دهد تا به طور خودکار دستگاه های متصل را شناسایی کرده و یک نمایش را در فرمت انتخابی چاپ کنید. تو می توانی دانلود رایگان Microsoft PowerPoint آخرین نسخه Windows 8.1.

اطلاعات فنی Microsoft PowerPoint

دانلودScreenshot Microsoft PowerPoint Windows 8.1نرم افزار مرتبط
  1. LibreOfficeLibreOffice
  2. Windows Media PlayerWindows Media Player
  3. SkypeSkype
  4. Adobe Photoshop LightroomAdobe Photoshop Lightroom
  5. OneDriveOneDrive
  6. PreziPrezi
نظرات