Microsoft SQL Server Windows 8.1 32/64 bit

Microsoft SQL Server Windows 8.1

Microsoft SQL Server Windows 8.1 - یک ابزار که می توانید آن را مدیریت کنید. تغییر در قابلیت اطمینان، راحتی. این ذخیره سازی با برنامه ها و وب سایت های سبک وزن خوب عمل می کند.

یکی از ویژگی های نرم افزار ایمنی و پایداری عملیات است. یک رابط ساده و بصری وجود دارد. نصب و پیکربندی آسان است. این یک جایگزین ارزشمند و کاملا محبوب برای دیگر ابزارهای مدیریت است. تو می توانی دانلود رایگان Microsoft SQL Server آخرین نسخه Windows 8.1.

اطلاعات فنی Microsoft SQL Server

دانلودScreenshot Microsoft SQL Server Windows 8.1نرم افزار مرتبط
  1. DirectXDirectX
  2. BlenderBlender
  3. ArduinoArduino
  4. MySQL WorkbenchMySQL Workbench
  5. QBasicQBasic
  6. Small BasicSmall Basic
نظرات