Razer Synapse Windows 8.1 32/64 bit

Razer Synapse Windows 8.1

Razer Synapse Windows 8.1 این سازگاری با تمام دستگاه های یک تولید کننده مشهور است و پارامترها را در تمام سیستم عامل ها ادغام می کند. با اتصال به شبکه پایدار، صرفه جویی و گسترش بر روی کامپیوتر پخش می شود، دانلود به طور خودکار شروع می شود.

با جایگزینی سریع حمل و نقل، تغییر تاکتیک، منجر به چند کاراکتر در همان زمان نیاز به تغییر سریع کنترل. هماهنگ سازی هموار و در کوتاه مدت اجرا می شود، ماکروهای اتصال، توابع، ابزار کار اجازه می دهد تا در مسابقات شرکت کنند. تو می توانی دانلود رایگان Razer Synapse آخرین نسخه Windows 8.1.

دانلود

اطلاعات فنی Razer Synapse

Screenshot Razer Synapse Windows 8.1نرم افزار مرتبط
  1. SkypeSkype
  2. UnlockerUnlocker
  3. MSI AfterburnerMSI Afterburner
  4. Driver EasyDriver Easy
  5. Razer CortexRazer Cortex
  6. Razer SurroundRazer Surround
نظرات