STDU Viewer Windows 8.1 32/64 bit

STDU Viewer Windows 8.1

STDU Viewer Windows 8.1 - یک برنامه کوچک کوچک طراحی شده برای کار با فرمت های داده دفتر. با استفاده از توابع آن، کاربران می توانند تصاویر، اسناد الکترونیکی را بخوانند و فایل تبدیل را انجام دهند. ابزار پشتیبانی از اکثر فرمت های مدرن، از جمله TXT، PDS، TIFF، PNG.

سیستم ساخته شده در زبانه های کاربردی به شما اجازه می دهد تا همزمان چندین کتاب و اسناد را باز کنید و آنها را به بوک مارک های جداگانه تقسیم کنید. این برنامه قادر به همکاری با سایر سرویس ها، وارد کردن توابع و ابزارهای موجود می باشد. تو می توانی دانلود رایگان STDU Viewer آخرین نسخه Windows 8.1.

اطلاعات فنی STDU Viewer

دانلودScreenshot STDU Viewer Windows 8.1نرم افزار مرتبط
  1. FBReaderFBReader
  2. Sumatra PDFSumatra PDF
  3. Universal ViewerUniversal Viewer
  4. Foxit ReaderFoxit Reader
  5. DjVu ViewerDjVu Viewer
  6. PDF-XChange ViewerPDF-XChange Viewer
نظرات