Virtual Router Manager Windows 8.1 32/64 bit

Virtual Router Manager Windows 8.1

Virtual Router Manager Windows 8.1 - یک برنامه ساده و موثر طراحی شده برای کار با ماژول Wi-Fi. با استفاده از توابع آن، کاربران می توانند یک نقطه دسترسی Wi-Fi شخصی را سازماندهی کنند.

قبل از شروع کار، برنامه پیشنهاد می دهد که یک نام را به یک نقطه و تنظیم رمز عبور شخصی بر روی آن. این نرم افزار به طور همزمان از بیش از پنج کاربر پشتیبانی می کند. رابط کاربری نرم افزار کامل اطلاعات سیستم را در مورد شرکت کنندگان شبکه، از جمله آدرس MAC خود را نشان می دهد. تو می توانی دانلود رایگان Virtual Router Manager آخرین نسخه Windows 8.1.

اطلاعات فنی Virtual Router Manager

دانلودScreenshot Virtual Router Manager Windows 8.1نرم افزار مرتبط
  1. CCleanerCCleaner
  2. Virtual Router PlusVirtual Router Plus
  3. Virtual WiFi RouterVirtual WiFi Router
  4. Connectify HotspotConnectify Hotspot
  5. FreegateFreegate
  6. HamachiHamachi
نظرات