Alcohol 52% Windows 8.1 32/64 bit

Alcohol 52% Windows 8.1

Alcohol 52% Windows 8.1 اجازه می دهد تا شما را به ایجاد تا 6 درایو با پشتیبانی از حالت خواندن. این برنامه FireWire، پروتکل های USB، اکثر فرمت های CD و DVD را به رسمیت می شناسد.

رابط کاربری مناسب برای کار راحت است. این ابزار اطلاعات دقیق در مورد درایو را شامل می شود، از جمله تعداد آهنگ ها، اندازه فضای آزاد و اشغال شده. برای درایوها، ممکن است اطلاعاتی را در مورد حداکثر سرعت خواندن و نوشتن، اطلاعات در اندازه بافر و سایر شاخص ها وارد کنید. تو می توانی دانلود رایگان Alcohol 52% آخرین نسخه Windows 8.1.

اطلاعات فنی Alcohol 52%

دانلودScreenshot Alcohol 52% Windows 8.1نرم افزار مرتبط
  1. Glary UtilitiesGlary Utilities
  2. VLC Media PlayerVLC Media Player
  3. Alcohol 120%Alcohol 120%
  4. UltraISOUltraISO
  5. CloneCDCloneCD
  6. PowerISOPowerISO
نظرات