Excel Viewer Windows 8.1 32/64 bit

Excel Viewer Windows 8.1

Excel Viewer Windows 8.1 - بهترین گزینه برای مشاهده اسناد مشابه نام. تغییر در سرعت، به ندرت منجمد می شود، به کاربر اجازه می دهد که دید را در یک حالت راحت سفارشی کند. قادر به کار همزمان با چند اسناد، پردازش یک بسته داده.

با استفاده از این نرم افزار، فایل ها را می توان از طریق ایمیل، چرخش، مقیاس پذیری ارسال کرد. تعدادی از فرمت های سند معمول را شناسایی می کند. در زبان انگلیسی موجود است، اما رابط کاربری ساده تر ترجمه نمی کند. تو می توانی دانلود رایگان Excel Viewer آخرین نسخه Windows 8.1.

اطلاعات فنی Excel Viewer

دانلودScreenshot Excel Viewer Windows 8.1نرم افزار مرتبط
  1. LibreOfficeLibreOffice
  2. 7-Zip7-Zip
  3. Universal ViewerUniversal Viewer
  4. Apache OpenOfficeApache OpenOffice
  5. HangoutsHangouts
  6. OpenOfficeOpenOffice
نظرات