Microsoft Publisher Windows 8.1 32/64 bit

Microsoft Publisher Windows 8.1

Microsoft Publisher Windows 8.1 - برنامه برای طرح مواد تبلیغاتی طراحی شده است. به شما امکان می دهد جزوه ها را با بروشور، صفحات وب با ارائه ها و سایر ویژگی های بازاریابی ایجاد کنید.

پروژه ایجاد شده با استفاده از این ابزار برای ارسال به چاپ یا پست الکترونیکی در دسترس است. این نرم افزار با مجموعه ای از قالب ها برای کار موثر، تهیه پیش نویس اسناد مجهز شده است. این نرم افزار یک قابلیت عالی برای تولید اسناد است، با کار پایدار متمایز است. تو می توانی دانلود رایگان Microsoft Publisher آخرین نسخه Windows 8.1.

اطلاعات فنی Microsoft Publisher

دانلودScreenshot Microsoft Publisher Windows 8.1نرم افزار مرتبط
  1. LibreOfficeLibreOffice
  2. VLC Media PlayerVLC Media Player
  3. Adobe InDesignAdobe InDesign
  4. Adobe PageMakerAdobe PageMaker
  5. OneDriveOneDrive
  6. ScribusScribus
نظرات